Under 2002 / 2003 genomförde jag en utbildning i kreativitets-pedagogik. Utbildningen arrangerades av studieförbundet Sensus i Vilhelmina och utbildningsansvarig var Astrid Ståhlberg.


Astrid Ståhlberg
Porfyrvägen 9
167 41 Bromma

Arbetet är processinriktat och personutvecklande.
Det är praktiskt och upplevelsebaserat.
Utbildningen genomförs i tvådagarskurser vid sammanlagt sex tillfällen, men varje block kan också genomföras fristående.

Innehållet i de sex blocken är:

Bild (i detta block ingår även Photolangage)
Kreativitet
Gestaltning
Symbol
Saga
Du, Nu och Framtiden

På Astrids hemsida kan man läsa mera detaljerat om vad varje kursblock innehåller.

Utbildningen syftar till att upptäcka kreativiteten som en livskraft, ge mod att göra bruk av den och ge träning att använda den i vardagssituationer. Med kreativiteten som bas ger vi verktyg för en livsnärapedagogik. Deltagarna utvecklas själva och hittar egna och nya förhållningssätt både i personliga situationer och i yrkeslivet.

Utbildningen till kreativitetspedagog breddar arbetsfälten inom den egna professionen genom att nya metoder blir tillgängliga för yrkesutövandet. Man får större tillgång till sin livsenergi och livslust, vilket påverkar arbetsskickligheten positivt. Deltagarna använder sin egen inneboende kraft på ett bättre sätt och blir starkare i konfliktsituationer och blir mer motståndskraftig mot stress.

Efter genomgång av hela utbildningen, litteraturstudier och en godkänd specialuppgift erhåller man ett utbildningsbevis som kreativitetspedagog.

Jag rekommenderar varmt Astrids utbildning! Gör ett besök på hennes hemsida och anmäl dig till utbildningen snarast!

Tillbaka till menysidan