INSPIRATIV MÅLNING

Jag har under många år deltagit i kurser inom Inspirativ Målning, arrangerade av Ingrid Krianon & Jon Anker Holm. Det har varit spännande och lärorikt att få ta del av de kunskaper som dessa båda besitter. Under hösten 2003 har jag haft förmånen att få deltaga i en ledarutbildning för Inspirativ Målning.

 

Här är en rolig bild som växte fram under en målarkurs för några år sedan. Jag och min kompis började på bilden och innan helgen var slut hade alla kursdeltagare målat något på den.
Bilden blev till slut en symbol för samverkan mellan grannkommunerna,
som alla hade representanter på målarkursen.

Menysidan